Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења – 21.11.2022. године

14810

Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се, и ове године, путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете под бројем 153-02-00027/2017-07.

Први круг обука се организује 21.11.2022. године.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа, које су укључене у ову обуку проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку у термину 21.11.2022. године.

Наставници ових школа дужни су да се самостално региструју попуњавањем пријаве са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе. Приступ обуци наставницима ће бити омогућен 24 часа након успешне регистрације.

Други и трећи круг обука биће реализован у новембру и децембру 2022. године. Обавештење о другом и трећем кругу обука ће благовремено бити истакнуто на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања.