Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења

7939

Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се, и ове године, путем интернета.

Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете под бројем 153-02-00027/2017-07.

Први круг обука се организује од 20.11.2023. године.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа, које су укључене у ову обуку, проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку у термину 20.11.2023. године.

Потребно је да се наставници ових школа самостално региструју попуњавањем пријаве са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

Други круг обуке биће организован у децембру 2023. године. Обавештење о другом кругу обука ће благовремено бити истакнуто на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања.