Oбукe наставника разредне наставе и стручних сарадника у основним школама за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења

17391

Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одобрен је решењем министра број: 153-02-00027/2017-07.

Дана 04. маја 2019. почиње реализација обука наставника разредне наставе и стручних сарадника у основним школама за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења.

Обуке су тродневне (два дана у непосредном извођењу и један дан онлајн) и реализоваће се у периоду од  04. маја до 16. јуна 2019. године.

Распоред реализација обука по ШУ

ШУ Београд

ШУ Ваљево

ШУ Зајечар

ШУ Зрењанин

ШУ Јагодина

ШУ Косовска Митровица

ШУ Крагујевац

ШУ Краљево

ШУ Крушевац

ШУ Лесковац

ШУ Ниш

ШУ Нови Пазар

ШУ Нови Сад

ШУ Пожаревац

ШУ Сомбор

ШУ Ужице

ШУ Чачак