Обуке за имплементацију нових програма наставе и учења – средње стручно образовање

2364

Центар за стручно образовање и образовање одраслих организовао је обуку „Програми наставе и учења у cкладу са  стандардима квалификација” за образовне профиле који су ушли у систем школске 2022/2023 године. Обуке су реализоване за око 800 наставника из подручја рада машинство и обрада метала, електротехника, грађевина, саобраћај, текстилство и кожарство, трговина, угоститељство и туризам, економија, право и администрација и шумарство. Реализоване обуке су биле конципиране према хибридном моделу, комбинацијом непосредног извођења и рада на платформи за учење на даљину ЗУОВЕду. Непосредни део обуке организован је од 30. 11. до 16. 12. у Београду, Врњачкој Бањи, Новом Саду, Нишу, Ваљеву и Чачку.

У току обуке наставници су упознати са карактеристикама стандарда квалификација и програмима наставе и учења нових образовних профила, методологијом стварања плана и програма наставе и учења заснованих на стандардима квалификација, концептом међупредметних компетенција у контексту нових програма и начином и могућностима планирања наставе и учења. Током дискусије полазници су  анализирали стандарде квалификација и планове и програме наставе и учења, а посебан акценат стављен је на програме предмета који се реализују кроз праксу. Потребно је нагласити да је у групи било наставника који поседују дугогодишње искуство у раду са програмима наставе и учења оријентисаним на процес и исходе учења, али и наставника који се први пут сусрећу са новим концептом. На крају обуке, приликом евалуације, учесници су посебно истакли да, између осталог, квалитет обуке препознају и у пруженој могућности да међусобно комуницирају и размењују искуства.

Наставници који су успешно завршили обуку могу преузети своја уверења са следећег линка.