ОДРЖАНА ОБУКА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ВОДИТЕЉСКИХ ВЕШТИНА

1881

Запослени у Заводу за унапређивање образовања и васпитања су 3 и 4. априла 2019. године на Учитељском факултету у Београду успешно одржали обуку под називом Унапређивање водитељскох вештина, конципирану и припремљену у Заводу.

Десет водитеља Завода је имало задатак да унапреди постојеће и развије нове водитељске вештине полазника, које подразумевају:

  • Кључне вештине у раду водитеља
  • Комуникацију и „тешке ситуације“ у раду са групом
  • Давање повратне информације
  • Вештине презентовања

Током два дана обуку је прошло 300 водитеља. Полазници су били учитељи, наставници, стручни сарадници, директори школа и просветни саветници из целе Србије, који ће ове године држати обуке запосленима у образовно-васпитним установама, а за остваривање нових програма наставе и учења оријентисаних ка исходима.