ОГЛАС за отуђење покретне ствари из јавне својине

350

ОГЛАС
 за отуђење покретне ствари из јавне својине

Завод за унапређивање образовања и васпитања, дана 18. септембра 2023. године, расписује Оглас о покретању поступка отуђења покретне ствари из јавне својине прикупљањем писмених понуда.

Предмет отуђења је превозно средство – путнички аутомобил марке ŠKODA FABIA AMBIENTE 1.2 у јавној својини Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Право учешћа имају сва физичка лица, предузетници и правна лица која су поднела благовремене и потпуне пријаве/понуде.

Пријаве/понуде за учешће у поступку отуђења се подносе на посебном обрасцу који се може преузети са званичне интернет странице Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Рок за подношење пријаве/понуде са документацијом је 15 дана од дана оглашавања, с тим што ће се рок за подношење пријава/понуда рачунати од наредног дана од дана објављивања обавештења о расписивању огласа у дневном листу Политика и објављивања огласа на сајту Завода, односно до 2. октобра 2023. године до 12:00 часова закључно.

Контакт особе су:
Миладин Пушица, мејл адреса: miladin.pusica@zuov.gov.rs, моб.тел.бр. 065/533-10-27,
Марко Вукотић, мејл адреса: marko.vukotic@zuov.gov.rs, моб.тел.бр. 065/533-10-46 и
Небојша Баралић, мејл адреса: nebojsa.baralic@zuov.gov.rs, моб.тел.бр. 065/333-10-64.

ТЕКСТ ОГЛАСА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ/ПОНУДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ