ОСНАЖИВАЊЕ КОРЕЈСКО-СРПСКЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

233

Делегација Србије је од 5. до 10. новембра боравила у Републици Кореји у оквиру пројекта оснаживања корејско-српске сарадње у области образовања. Делегацију Србије представљали су министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић, државни секретар Проф. др Ана Ланговић Милићевић и директор Завода за унапређивање образовања и васпитања мр Златко Грушановић. У оквиру посете министри образовања две земље потписали су Меморандум о сарадњи у области образовања. Сарадња подразумева размену искустава у области истраживања и образовња на свим нивоима, промоцију размене студената, експерата, истраживача, као и организовање заједничких конференција, семинара, истраживања, пројеката у образовању и обука за подизање капацитета запослених у образовању. У оквиру оснаживања размене талентованих студената министри обе земље обавезали су се на одобравању државних школарина студентима заинтересованим за студирање у Републици Кореји, односно Републици Србији.

У оквиру посете Републици Кореји, организован је  обилазак неколико институција релевантних у образовању.

Корејски институт за унапрећење образовања (KEDI)

Корејски институт за унапређење образовања пружа услуге у својству водећег института за истраживање образовне политике од свог оснивања 1972. КЕДИ има водећу улогу као национална експертска организација за утврђивање националне агенде корејског образовања. Опширним и доследним партнерствима са међународним организацијама укључујући OECD, Unesco и Светску банку, KEDI се рангира међу истраживачким установама светског ранга у области унапређења образовне политике.

22.11.2016. године потписан је меморандум о сарадњи Завода за унапређивање образовања и васпитања и Корејског института за унапређење образовања (KEDI). Више о томе можете прочитати овде.

Академија за корејске студије (AKS)

Академија за корејске студије је основана да би ревитализовала поље корејских студија спровођењем дубинских истраживања и понудом образовања из различитих области. Активности AKS-а крећу се од спровођења истраживања о корејској култури обухватајући перспективе хуманистичких и друштвених наука до образовања и усавршавања истраживача и стручњака из установа високог образовања, објављивања превода корејских класика и укључивања у сарадњу и активности размене са локалним и иностраним академским установама.

Национални институт за мећународно образовање (NIIED)

NIIED представља извршну агенцију у оквиру Министарства просвете Републике Кореје. NIIED игра водећу улогу у оснаживању националне конкурентности развијања међународних људских ресурса међу Кореанцима у дијаспори, размени студената у оквиру националних програма стипендирања, и пружању образовних администартивних услуга. Око 20 студената из Србије учествује у програму стипендирања NIIED на постдипломским студијама (Програм државног стипендирања корејске Владе). NIIED спроводи Тест напредног знања корејског језика (ТОРIК) у иностранству, спроводи размену међународног образовања и подржава програме усавршавања за наставнике корејског језика у иностранству.