Повезивање Националног оквира квалификација Републике Србије са Европским оквиром квалификација

1819

Као део процеса придруживања Европској унији и као један од циљева у националним стратешким документима, на 52. састанку Саветодавне групе за Европски оквир квалификација одржаног 4. и 5. фебруара 2020. године у Бриселу, усвојен је Извештај о повезивању Националног оквира квалификација Републике Србије (НОКС) са Европским оквиром квалификација (ЕОК), укључујући и додатни извештај о самопроцени НОКС-а у области високог образовања у односу на Оквир квалификација у Европском простору високог образовања (ОК-ЕПВО), а у току септембра месеца 2020. Извештај је објављен на сајту Европске комисије.  Извештај је сачињен у складу са критеријумима и процедурама које је поставила Саветодавна група за ЕОК, и представља резултат бројних стручно-консултативних састанака са националним и ЕУ партнерима.

Усвајањем Извештаја о повезивању НОКС-а са ЕОК-ом оквир квалификација Републике Србије повезан је са Европским оквиром квалификација што значи да је успостављена јасна и транспарентна веза између осам нивоа квалификација Републике Србије и осам нивоа квалификација Европског оквира квалификација.

Повезивањем НОКС са ЕОК послодавцима је омогућено да боље процене квалификације радника који долазе из других земаља и институција које им нису познате. Такође, послодавци могу боље проценити да ли исходи учења одговарају потребама компаније у којој радник жели да се запосли. На овај начин се омогућава мобилност радне снаге и побољшава се понуда и потражња радне снаге на тржишту рада.

Европским оквиром квалификација се подржавају и други алати ЕУ за постизање транспарентности, као што су Europass, Европски систем преноса и акумулирања бодова (ECTS) и Систем бодовања у стручном образовању и обуци (ECVET).


Извештај на енглеском језику можете преузети овде.

Извештај на српском језику можете преузети овде.