Позив за похађање бесплатне обуке од јавног интереса: Програм обуке наставника основних школа из области финансијске писмености „Подршка наставницима у остваривању активности Свет финансија у основној школи“

5904

Онлајн обука „Подршка наставницима у остваривању активности Свет финансија у основној школи“ првенствено је намењена наставницима који реализују активност Свет финансија у школама са обогаћеним једносменским радом. Поред тога, обука је намењена наставницима разредне и предметне наставе у основној школи, који ову активност могу реализовати као слободну наставну или ваннаставну активност. Индиректну циљну групу обуке чине и сви стручни сарадници и директори у школама, који желе да се упознају са темом обуке.

Обука се реализује онлајн на ЗУОВ Еду Мудл платформи.

НАЗИВ ОБУКЕ: Подршка наставницима у остваривању активности Свет финансија у основној школи

АКРЕДИТАЦИЈА: Обука се налази на Листи програма од јавног интереса коју је решењем број 610-00-01414/2021-07 одобрио министар.

БРОЈ БОДОВА: 16

МЕСТО: Обука се у потпуности спроводи онлајн.

ПОЧЕТАК ОБУКЕ:  19.2.2024. од 8 часова

РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБУКЕ: Процењено време ангажовања на обуци је 16 сати индивидуалног рада.

ЦИЉ ОБУКЕ: Циљ обуке је унапређивање компетенција наставника ОШ потребних за остваривање програма активности Свет финансија.

КОМЕ ЈЕ ОБУКА НАМЕЊЕНА: Обука је намењена наставницима који реализују активност Свет финансија у школама са обогаћеним једносменским радом, као и наставницима разредне и предметне наставе у основној школи, који ову активност могу реализовати као слободну наставну или ваннаставну активност. Индиректну циљну групу обуке чине стручни сарадници и директори у школама, који желе да се упознају са темом обуке.

БРОЈ МЕСТА НА ОБУЦИ ЈЕ ОГРАНИЧЕН