Позив за пријаву на бесплатнe обукe: Обука за подршку деци и ученицима који користе Брајево писмо и Обука за почетну комуникацију на знаковном језику

6564

Министарство просвете и Завод за унапређивање образовања и васпитања организују онлајн обуке:

 • Обука педагошких асистената за подршку деци и ученицима који користе Брајево писмо
 • Обука педагошких асистената за почетну комуникацију на знаковном језику

Обуке су бесплатне и акредитоване решењем министра као обуке од јавног интереса, а одвијају се на платформи за учење на даљину ЗУОВЕду.

КОМЕ СУ ОБУКЕ НАМЕЊЕНЕ
Обуке су намењене:

 • педагошким асистентима који су похађали основну обуку за педагошке асистенте,
 • свим запосленим у образовању којима ће познавање знаковног језика/Брајевог писма помоћи да унапреде рад са ученицима који користе ове комуникативне моделе.

Подаци о обукама:

 1. Обука педагошких асистената за подршку деци и ученицима који користе Брајево писмо

  Програм онлајн обуке је намењен педагошким асистентима који су похађали основну обуку за педагошке асистенте, а који у групи деце којој пружају образовну подршку имају дете/ученика који се описмењава или користи Брајево писмо, Брајеву машину или друго одговарајуће средство асистивне технологије.
  Обука је намењена и свим запосленим у образовању којима ће познавање Брајевог писма помоћи да унапреде рад са ученицима који користе ове комуникативне моделе.
  Након завршеног програма обуке, педагошки асистенти ће бити оснажени да допринесу унапређивању образовнo-васпитног рада са децом и  ученицима са оштећењем вида и подрже њихово укључивањe у вршњачки колектив и све школске активности.

  Трајање обуке: 16 сати, односно две недеље ангажовања на онлајн платформи.

 2. Обука педагошких асистената за почетну комуникацију на знаковном језику
  Програм онлајн обуке намењен је педагошким асистентима који су похађали основну обуку за педагошке асистенте, а који пружају образовну подршку групи деце у којој се налази и дете/ученик са сметњама и поремећајима слуха или које користи знаковни језик.
  Обука је намењена и свим запосленим у образовању којима ће познавање знаковног језика помоћи да унапреде рад са ученицима који користе ове комуникативне моделе.
  Након завршеног програма обуке, ПА ће бити оснажени да допринесу унапређивању образовнo-васпитног рада са глувом и наглувом децом и  ученицима и подрже њихово укључивањe у вршњачки колектив и све образовне активности.Трајање: 16 сати, односно две недеље ангажовања на онлајн платформи.

АКРЕДИТАЦИЈА: обуке су акредитоване решењем министра као обуке од јавног интереса
БРОЈ БОДОВА: свака обука носи 16 бодова стручног усавршавања
МЕСТО: Обука се у потпуности спроводи онлајн.
ПОЧЕТАК ОБУКЕ: Планирани почетак обуке јесте друга половина октобра 2023. године.
РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБУКЕ: 
Обуку је потребно завршити две недеље након почетка обуке.
ЦИЉ ОБУКЕ: Подизање компетенција педагошких асистената и запослених у образовању да препознају, смање или уклоне препреке (физичке, социјалне, психолошке или комуникационе) које спречавају учење и укључивање ученика са оштећењем вида тј. ученике са сметњама и поремећајима слуха у све аспекте школског живота.

ПРИЈАВА ЗА ОБУКУ И РОК ПРИЈАВЕ: Пријавите се путем упитника (дугме испод). Број места је ограничен. У случају већег броја пријављених, на обуку ће бити позивани кандидати који су се први пријавили (одабир кандидата ће се вршити по времену пријаве).
Рок за пријаву: 15.10.2023. до краја дана.