Позив за пријаву на бесплатну обуку: Подршка наставницима у реализацији изборних програма у области природних наука у гимназији

6868

На основу Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење стратегије развоја образовања и васпитања, Завод за унапређивање образовања и васпитања припремио је програм обуке намењен подршци остваривања изборних програма из природних наука у гимназији и то: Примењене науке, Образовање за одрживи развој, Примењене науке 1 и Примењене науке 2.

Програм обуке је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја (бр. 153-00-00010/2022-03). Учесници обуке добиjаjу 16 сати стручног усавршавања.

Обука је бесплатна, дводневна и остварује се онлајн викендом од 9 до 17 часова.

У току 2022. године реализоване су 2 овакве обуке  а ове године планирана је обука за једну групу од 30 наставника гимназије и то  30. септембра и 1. октобра  2023.

На обуку се могу пријавити само наставници гимназије који испуњавају услов за реализују наведених изборних програма из природних наука, независно да ли их већ реализују или су заинтересовани да их реализују.

Приjаве се примаjу до понедељка 25. септембра 2023. у 15 часова.

За питања контакт особа у ЗУОВ-у је Малина Поповић, malina.popovic@zuov.gov.rs