Позив за пријаву на бесплатну обуку за менторски рад наставника са студентима

14973

Завод за унапређивање образовања и васпитања реализује Обуку за менторски рад наставника са студентима. Обука ће се реализовати учењем на даљину у периоду 29.06-13.07. 2022. и бесплатна је за све заинтересоване полазнике.

Циљ програма обуке за менторски рад са студентима је оспособљавање наставника да разумеју и критички преиспитују комплексност процеса менторства, улога и одговорности различитих актера у овом процесу. Похађање програма треба да допринесе унапређивању праксе менторства као и јачању самопоуздања потребног за улогу ментора и преиспитивање сопствене професионалне праксе.

Обука се састоји од укупно 4 модула. Прва три модула обрађују по две кључне теме, а четврти модул детаљно разрађује једну тему. Обука се у потпуности изводи у онлајн окружењу и предвиђена модерација од стране водитеља – проверавање одговора на задатке у оквиру свих модула и праћење дискусија на форумима уз вођење рачуна да се учесници придржавају правила добре комуникације. Задаци за наставнике предвиђени су у оквиру сваког модула и њихово решавање услов је за прелазак на следећи део обуке.

Трајање програма: Укупно трајање програма је две недеље. Свака недеља бодује се са 8 сати стручног усавршавања.

Сви заинтересовани наставници основних и средњих школа могу се пријавити за похађање обуке до 27. 06. 2022. Првих 400 пријављених ће обуку похађати у наведеном периоду, док ће остали пријављени обуку похађати у некој од идућих реализација.