Позив за учешће на конкурсу за објављивање радова на платформи Пасош за учење – предшколци

4051

Позивамо директоре, стручне сараднике и сараднике, васпитачe предшколских установа да узму учешће на трајно отвореном конкурсу “Пасош за тебе и мене – учимо заједно на  путу квалитета” којим желимо да подржимо:

 • видљивост и промоцију квалитетне праксе предшколских установа, односно
 • видљивост и промоцију васпитача, стручних сарaдника и сарадника, као и директора који остварују квалитетну праксу;
 • професионални развој практичара који промишљају своју праксу, критички је сагледавају и уче кроз размену;
 • развој дигиталне компетентности.

На конкурсу можете учествовати слањем једног или више радова који се односе на приказ примера праксе из неке од области квалитета рада предшколске установе:

 • васпитно образовни рад,
 • подршка деци и породици,
 • професионална заједница учења,
 • управљање и организација.

У излагању се треба фокусирати на сам процес, дилеме, изазове и начине решавања (конкретне акције, промене које су настале, начине укључивања свих актера, односе који су се градили, компетенције које су ојачаване…).

Сваки рад треба да садржи рефлексивна питања која покрећу промишљање или дијалог о процесима промене у пракси.

Радови могу бити у форми краћих есеја (нпр. стручни чланак или приказ праксе; синопсис и материјали за радионицу и сл.), аудио или видео презентација.

Радoви које шаљете треба да буде израђени у неком од уобичајеним дигиталних      формaта и могу да садрже фотографије, илустрације и линкове ка другим дигиталним алатима или садржајима.

Ако се рад базира на искуству и пракси из установе у којој су аутор/коаутори  запослени, потребно је да о намери учествовања на конкурсу буди информисани директор, стручна служба или педагошки колегијум.

Садржаји на платформи постављају су под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија (CC BY-NC-ND 3.0 RS)

Радове треба слати на pasoszaucenje@gmail.com, а писмо треба да буде насловљено (subject) ЗА КОНКУРС.

Пристигле радове ће проценити Радна група Завода за унапређивање образовања и васпитања састављена од представника Савеза удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Савеза удружења васпитача Србије и Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије према следећим КРИТЕРИЈУМИМА:

Општи критеријуми

 1. Усклађеност са законима и подзаконским актима који регулишу предшколско васпитање и образовање.
 2. У раду је препознатљиво да се односи на један или више стандарда квалитета (специфично се може односити на поједине индикаторе).Видљив је процес промишљања аутора/коаутора.
 3. У раду се описани начини документовања праксе.
 4. Дизајн је у функцији учења одраслих:
  1. Примери/прикази су систематично представљени, а ако се ради о радионици описан је њен ток и постоје стручни прилози за учеснике;
  2. Примери/прикази садрже опис процеса рефлексије током примене, изазове са којима су се аутори суочавали и начини како су их превазилазили;
  3. Примери/прикази садрже предлог рефлексивних питања која воде промишљању праксе и могу послужити за даље учење.

Општи критеријуми треба да буду задовољени у потпуности.

Технички критеријуми

 1. Рад је у неком од дигиталних формата: doc, docx, pdf, ptt, pttx, xls, xlsx, epub, html, видео или аудио.
 2. Рад има максимално до 10 000 карактера без размака, фонт Calibri, величина 12, ћирилично писмо (за српски језик), проред 1,5.
 3. Ако је рад на неком од језика националних мањина, потребно је да пошаљете текст и на српском језику, јер ће бити објављен двојезично.
 4. У раду су исправљене граматичке и грешке у куцању.
 5. Наведени су име и презиме аутора/коаутора и њихови контакти – телефон и мејл).
 6. Аутори/коаутори су приложили потписану изјаву да:
 • под пуном кривичном, прекршајном и материјалном одговорношћу изјављују да су рад и сви делови рада (прилози) дело ауторског тима и да су израђени у складу са ауторским и сродним прописима који регулишу ову област;
 • за објављивање рада и свих информација у њему (укључујући и фотографије) имају пуну сагласност добијену од стране установе и родитеља деце. Аутори су дужни да у својој архиви чувају добијене сагласности трајно.

Технички критеријуми треба да буду задовољени у потпуности.

О резултатима конкурса добићете обавештење од радне групе најкасније месец дана од датума када је рад стигао на назначену адресу.

Аутори чији радови буду одабрани за објављивање на Пасошу за учење биће позвани да попуне формулар за ауторе и добиће потребну подршку током припреме рада за објављивање.

За сва додатна питања можете се обратити на мејл pasoszaucenje@gmail.com.