Од када је 07.08.2019. године поново успостављена “База знања” конкурса Креативна школа на новом сајту https://kreativnaskola.zuov.gov.rs, радове из те базе корисници сајта су преузели више од 50.000 пута.

Ова база представља важан извор квалитетних наставних материјала и инспирацију за иновације на часу многим наставницима у Србији, а настала је као резултат десетогодишњег конкурса Креативна школа, који су спроводили Завод за унапређивање образовања и васпитања и компанија Мајкрософт.

Ваше мишљење нам је битно!