Признавање бодова остварених на међународнoм стручним усавршавању

334

У складу с одредбама члана 23 Правилника о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл. гласник РС, бр. 81/2017) наставник, васпитач и стручни сарадник има право и на међународно стручно усавршавање.

Захтев за признавање одговарајућег броја бодова остварених на међународном стручном усавршавању се подносио Заводу у складу с одредбама, тада важећег, Правилника о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл. гласник РС, бр. 86/2015, 3/2016, 73/2016 и 80/2016).

Супротно старим прописима, Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл. гласник РС, бр. 81/2017) није предвиђено да бодове остварене на међународним скуповима, летњим и зимским школама и програмима стручног усавршавање на које министар упућује учеснике признаје Завод, већ се они бодују у складу с овим правилником, односно дан учешћа на међународном стручном скупу носи вредност два бода.