Процена квалитета стручног усавршавања

3546
На основу члана 10 став 1, у вези са чланом 11 став 1 Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, број 109/2021) и члана 4 Правилника о раду стручног тима Завода у поступку одобравања и праћења реализације одобрених облика сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора, Завод ће у октобру 2024. године расписати кокурс за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2025/2026, 2026/2027. и 2027/2028. годину.
 
У циљу бољег сагледавања потреба за стручним усавршавањем, и унапређења услова и структуре Конкурса, молимо вас да процените квалитет сталног стручног усавршавања попунивши овај упитник.