Радионица ”Јавно-приватно партнерство за развој вештина- Главни резултати ЕТФ студије”

440

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Европска фондација за обуке (ЕТФ) је, 28. новембра 2018.год. , организовала радионицу о јавно-приватном партнерству за развој вештина.

На радионици је, у првом делу, представљена студија ЕТФ која је имала за циљ препознавања типова и форми јавно-приватног партнерства (ЈПП) у области развоја вештина. Овом студијом, ЕТФ је истражио карактеристике ЈПП-а као формализованих механизама за поделу трошкова и ризика у образовању и обуци, у сфери у којој су доминантни јавни интерес и друштвени циљеви.

Осим представљања ове студије, у овом делу радионице су представљена и четири примера добре праксе везана за јавно-приватно партнерство.

У другом делу радионице, кроз презентације и отворене дискусије, добијене су повратне информације које се односе на резултате студије.

На радионици су учествовали представници релевантних установа који су део овог процеса (МПНТР, НСЗ, ПКС, представници појединих удржења и кластера…). Испред ЗУОВ на радионици су учествовали Гојко Бановић и Татијана Глишић из Центра за стручно образовање и образовање одраслих.