Радионица заједничког планирања “Визија дуалног образовања у Србији“

181

У Врднику је, 21.09.2017.-22.09.2017.год., одржана радионица заједничког планирања “Визија дуалног образовања у Србији“ уз учешће представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Привредне коморе Србије, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Advantage Austria, Привредне коморе Аустрије, Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw), Швајцарске канцеларије за сарадњу са Србијом, Немачко–српске привредне коморе и ГИЗ пројекта “Реформа средњег стручног образовања у Србији“. Завод за унапређивање образовања и васпитања су представљали Златко Грушановић- директор ЗУОВ, Гојко Бановић, Мирјана Бојанић и Татијана Глишић Милутиновић. Радионицу је организовала Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

У првом делу радионице институције су представиле свој досадашњи рад на развоју дуалног образовања у Републици Србији. У наставку рада отворена је дискусија о успостављању заједничког разумевања дуалног образовања у српском контексту на основу нацрта Закона о дуалном образовању. На крају ове сесије идентификовани су наредни кораци у имплементацији дуалног образовања у Србији које би требало урадити у прелазном периоду (до ступања на снагу Закона о дуалном образовању 2019 год.) и дефинисан механизам координације међу установама укљученим у тај процес.

Другог дана радионице разматрана је динамика послова и донет оквирни временски оквир за реализацију предвиђених активности, као и улоге сваке од институција у тим активностима.