Распоред обука наставника информатике за програмски језик Python

4159

На основу заједничког пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања у току је обука наставника информатике 6. и 7. разреда основне школе и 1. разреда гимназије за програмски језик Python.

Распоред обука по школским управама:

6. и 7. разред основне школе

ШУ Београд

ШУ Чачак

ШУ Јагодина

ШУ Ранилуг

ШУ Косовска Митровица

ШУ Крагујевац

ШУ Краљево

ШУ Крушевац

ШУ Лесковац

ШУ Ниш

ШУ Нови Пазар

ШУ Нови Сад

ШУ Пожаревац

ШУ Сомбор

ШУ Ужице

ШУ Ваљево

ШУ Зајечар

ШУ Зрењанин

први разред гимназије

ШУ Београд

ШУ Чачак

ШУ Јагодина

ШУ Ранилуг

ШУ Косовска Митровица

ШУ Крагујевац

ШУ Краљево

ШУ Крушевац

ШУ Лесковац

ШУ Ниш

ШУ Нови Пазар

ШУ Нови Сад

ШУ Пожаревац

ШУ Сомбор

ШУ Ужице

ШУ Ваљево

ШУ Зајечар

ШУ Зрењанин