Реализација системских обука

7908
У новонасталој ситуацији, системске, обуке од националног значаја ће се у 2020. години одвијати онлајн, по предвиђеном распореду. Завод интензивно снима материјал за две системске обуке: обуку за реализацију нових програма наставе и учења и Дигиталну учионицу.
Апелујемо да у овом тренутку, када се запосленима у образовању са различитих страна нуде, договарају обуке, предлажу алати, предлажу начини рада са ученицима, реализација овогодишњих обука не буде схваћена као додатни намет на наставника, трудићемо се да рокови и сами захтеви буду толико прилагођени ванредним околностима, како би се обуке похађале на комфоран начин и на задовољство свих.