Реализован округли сто са темом: „Улога директора у процесу стручног усавршавања наставника у образовном систему републике Србије“

136

Центар за стручно усавршавање Крушевац организовао је 21.12.2017. године округли сто са темом: „Улога директора у процесу стручног усавршавања наставника у образовном систему републике Србије“. У уводном излагању, Ненад Станојевић, директор Центра истакао је да су активности установе усмерене на јачање компетенција запослених у васпитно-образовним установама, њихов континуирани професионални развој, који као крајњи циљ има унапређивање квалитета образовно-васпитног рада, зарад бољих образовних постигнућа ученика.

Навео је да се Понуда семинара креира у складу са потребама за стручним усавршавањем исказаним у личним Плановима професионалног развоја наставника, васпитача, стручних сарадника и директора и да су они основ за планирање активности и месечних понуда програма стручног усавршавања. На овај начин програми стручног усавршавања постају доступни свим заинтересованим корисницима. У том сегменту акцентована је сарадња са директорима школа и Тимовима за стручно усавршавање како би усавршавање наставника било у функцији развоја школа.

Златко Грушановић, директор Завода за унапређивање образовања и васпитања говорио је о структури Завода, његовим Центрима, Секторима и надлежостима које обављају. Посебно је указао на значај Центра за професионални развој запослених у образовању, у оквиру којег функционише Сектор за стручно усавршавање и напредовање који највише сарађује са Цетрима за стручно усавршавање на унапређивању система сталног стручног усавршавања и професионалног развоја запослених у предшколском, основном и средњем образовању, одобравању програма сталног стручног усавршавања и праћењу реализације одобрених програма.

Милибор Саковић, председник УО Заједнице економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких школа и Младен Стевановић, члан Друштва директора школа Србије представили су Друштво директора школа Србије, значај и начин функционисања. Овом приликом упућен је позив присутним директорима школа Расинског управног округа да се прикључе овој организацији.