Регионални семинар за земље кандидате „Европска Алијанса за практиковање (EAfA)“ – Будва, Црна Гора

17

У периоду 25. до 27. октобра, 2017. године у организацији Eвропске Комисије, Министарства просвете Црне Горе и Европске фондације за стручно образовање и обуку (ETF) одржан је  семинару „Европска Алијанса за практиковање – Регионални семинар за земље кандидате“ у хотелском комплексу „Авала“ – Будва, Црна Гора на коме су учествовали саветници координатори из Центра за стручно образовање и образовање одраслих.

Теме Регионалног семинара су:

Европска Алијанса за практиковање (EAfA): Циљеви, постигнућа, будућност

 • Перспективе садашњег и предстојећег председавања ЕУ (Естонија, Бугарска)
 • Постигнућа у земљама кандидатима

Пут ка дуалном образовању / учењу на радном месту

 • Нови Регулаторни оквир / закони о ВЕТ/ закон о занатима (Албанија)
 • Нови закон о ВЕТ, укључујући одредбе о финансирању дуалног образовања (Црна Гора)
 • Нова визија/ померање парадигме (Србија)
 • Повратна информација чланова (EAfA)

Професионални развој за наставнике и инструкторе и учење на радном месту

 • Наставници у привреди (Црна Гора)
 • Обука наставника у радној средини (Турска)
 • Обука инструктора у предузећима (Македонија)

Дуално образовање у земљама кандидатима: Кључна питања за 2018годину

 • Наредни кораци / будућа деловања

Примери добре  праксе учења на радном месту: Сплендид у Бечићима и Поморска школа у Котору

 • Представљање предузећа
 • Разговор са инструкторима и полазницима дуалног образовања