Решење о образовању Листе спољних сарадника Центра за професионални развој запослених у образовању

360

Центар за професионални развој запослених у образовању објављује

Решење о образовању Листе спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центра за професионални развој запослених у образовању

Напомена:

Дана 15. јануара 2018. на сајту Завода биће објављен Јавни позив заинтересованим лицима за образовање Листе спољних сарадника Завода – Центра за развој програма и уџбеника, који ће трајати до 26. јануара 2018.

Учешће на овом јавном позиву дозвољено је и лицима која су учествовала на претходна два јавна позива и то: Центра за стручно образовање и образовање одраслих и Центра за професионални развој запослених у образовању, без обзира да ли је поднета пријава разматрана или одбачена због неког формалног недостатка.