Решење о образовању проширене Листе спољних сарадника Центра за професионални развој запослених у образовању

1158

Након усвајања жалби, Центар за професионални развој запослених у образовању објављује:

Решење о образовању проширене Листе спољних сарадника Центра за професионални развој запослених у образовању