Решење о образовању проширене Листе спољних сарадника Центра за развој програма и уџбеника

2079

Након жалби Центар за развој програма и уџбеника објављује

Решење о образовању проширене Листе спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центра за развој програма и уџбеника

Преглед проширене Листе спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центра за развој програма и уџбеника по пословима