Решење о образовању проширене Листе спољних сарадника Центра за стручно образовање и образовање одраслих