Решење о образовању проширене Листе спољних сарадника Центра за стручно образовање и образовање одраслих

123

Након жалби Центар за стручно образовање и образовање одраслих објављује

Решење о образовању проширене Листе спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центра за стручно образовање и образовање одраслих