Резултати конкурсa „Сазнали на семинару применили у пракси 2014.“

152

На Конкурсу Сазнали на семинару применили у пракси за 2014. годину пристигло је 92 рада из 14 области. Обласне комисије су одабрале 46 радова за базу и предложиле 15 радова за награду.

Аутори предложених радова су у петак 16.01.2015. године у просторијама Завода Централној комисији презентовали своје радове. Централна комисија је прву награду доделила раду: Повратак у будућност са историчарима, област друштвене науке, аутор Вера Исаиловић, другу раду: Мућни главом, област васпитни рад, аутор Бранкица Ристић и трећу награду раду: Уз радне листове до више успеха у учењу, област средње стручно образовање, аутор Дејан Томић, а похвалницу раду Интерактивни софтвер у настави биологије, област природне науке , аутор Никола Антонић .

Награде ће бити уручене 12.02.2015. у просторијама Завода.

Базу радова конкурсa „Сазнали на семинару применили у пракси 2014.“, као и радове из претходних година можете погледати овде.