Запослени у образовању и васпитању уложили су труд да, поред отежаних услова за рад у условима и мерама превенције због епидемије вируса COVID-19, примене стечена знања и вештине са семинара и доставе примере добре праксе на 11. конкурс „Сазнали на семинару – применили у пракси“, Центра за професионални развој запослених у образовању, Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Конкурс је објављен 20.09.2021. године, а рок за достављање радова био је 20.10.2021. године. Пристигло је 96 радова из 14 области. Услове конкурса испунио је 81 рад. Од тог броја изабрано је 25 радова за базу примера добре праксе, а пет је предложено за награду. Централна комисија прегледала је радове предложене за награду и доставила резултате избора:

Захваљујемо свим учесницима конкурса и честитамо награђеним ауторима и ауторима чији су радови ушли у базу Примера добре праксе.

РАДОВИ КОЈИ СУ УШЛИ У БАЗУ РАДОВА КОНКУРСА ЗА 2021. ГОДИНУ