Сазнали на семинару применили у пракси – Конкурс 2015.

474

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Центар за професионални развој запослених у образовању расписује

V КОНКУРС

за запослене у образовању за приказ примене програма стручног усавршавања у пракси

Сазнали на семинару применили у пракси 2015.

Ради развијања и промовисања културе примене знања и вештина стечених на семинарима одобрених програма, позивамо запослене у предшколским установама, основним/средњим школама и домовима ученика који су похађали одобрене семинаре сталног стручног усавршавања и применили научено у свом раду, да своја искуства, у форми рада, поделе са колегама.

Стручно усавршавање подразумева стицање нових и усавршавање постојећих знања, вештина и способности важних за унапређивање праксе.

Жеља нам је да овим путем мотивишемо учеснике семинара да примењују нова знања и вештине и подржимо запослене у размени идеја и позитивних искустава из праксе.

Начин слања пријаве – електронска форма.
Рад може да садржи до 5000 карактерa; плус прилог (величина прилога може бити максимално 5mb).
Радови морају бити лекторисани.
Рок за достављање пријава је 30. 9. 2015.

Радове процењују обласне комисије које именује ЗУОВ; најбољe радовe аутори ће представити Централној комисији која предлаже три рада за награде. Радове које изаберу обласне комисије налазиће се у електронској бази на сајту ЗУОВ-а.

Радови који не испуњавају прописане услове Конкурса неће бити узети у разматрање.