Сазнали на семинару применили у пракси – Конкурс 2016.

142

Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању расписује

VI КОНКУРС
за запослене у образовању за приказ примене програма стручног усавршавања у пракси
Сазнали на семинару применили у пракси 2016.

Ради развијања и промовисања културе примене знања и вештина стечених на семинарима одобрених програма, позивамо запослене у предшколским установама, основним/средњим школама и домовима ученика да своја искуства поделе са колегама.

Стручно усавршавање подразумева стицање нових и усавршавање постојећих знања, вештина и способности важних за професионални развој запослених у образовању. Жеља нам је да овим путем подржимо наставнике, васпитаче и стручне сараднике у размени оних идеја и искустава (стечених на семинару) која су највише допринела побољшању квалитета њиховог рада.

Начин слања пријаве – електронска форма.

Рад може да садржи до 5000 карактерa, плус прилог (величина прилога може бити максимално 5mb). Радови морају бити лекторисани.

Конкурс се односи на приказ примене програма стручног усавршавања одобреног од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања у последњих пет година.
Право учешћа немају радови који су учествовали на неком од конкурса као што су Креативна школа, Дигитални час и сл.

Ако је приказ примене програма стручног усавршавања у пракси продукт тимског рада, молимо ауторе да изаберу једног представника који ће пријавити рад на Конкурс.

Рок за достављање пријава је 30.9.2016.

Радове процењују обласне комисије које именује ЗУОВ; истакнути примери добре праксе налазиће се у електронској бази на сајту ЗУОВ-а. Аутори најбољих примера добре праксе, своје радове ће представити Централној комисији, а три најбоља рада ће бити награђена.
Радови који не испуњавају прописане услове Конкурса неће бити узети у разматрање.