Снимак јавне расправе о Предлогу стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године

2344

Јавна расправа о Предлогу стратегије спроводи се у периоду од 19. фебруара до 10. марта 2021. године.

Прва онлајн сесија одржана је 26.02.2021. године:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је покренуло јавну расправу о Предлогу стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године (СРОВРС 2030), односно новог документа јавних политика, за период од наредних десет година, као надлежни предлагач, а у складу са чланом 29. став 1. Закона о планском систему Републике Србије.

Предлог стратегије развоја образовања можете погледати овде.

Предлоге и примедбе можете доставити Министарству просвете, науке и технолошког развоја. Више информација (формулар за достављање предлога и имејл за слање) можете пронаћи на http://www.mpn.gov.rs/pocela-javna-rasprava-o-predlogu-strategije-razvoja-obrazovanja-i-vaspitanja-u-republici-srbiji-za-period-od-2021-do-2030-godine/