Стручно упутство за спровођење завршног испита на крају основне школе

4777

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Стручно упутство за спровођење завршног испита на крају основне школе, са свим пратећим упутствима и обрасцима, доступно je на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја на адреси http://www.mpn.gov.rs/zavrsni-ispit-za-skolsku-2019-2020-godinu/