null

Стручно усавршавање дефектолога/специјалних педагога

запослених у васпитно-образовним установама за децу и ученике са сметњама у развоју

У оквиру плана рада за 2013. годину, Сектора за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања и васпитања прикупљени су подаци за анализу стручног усавршавања дефектолога/специјалних педагога запослених у школама за ученике са сметњама у развоју и испитивање њихових потреба у овој области.

На основу одговора и систематизованих података могу да се сагледају потребе за темама и областима за стручно усавршавање наставног кадра у школама за децу и ученике са сметњама у развоју. Ови подаци могу да послуже потенцијалним ауторима, установама и институцијама које се посредно баве образовањем и васпитањем ученика са сметњама у развоју (факултети, стручна друштва, научне институције) за припремање и акредитовање семинара за ову циљну групу.

prezentacija_usavrsavanje_defektologa

Вести Сектора за специфична питања образовања

ПРИДРУЖИ СЕ 
close-image

БИЛТЕН

Пријавите се за билтен Завода за унапређивање образовања и васпитања и добијајте вести и обавештења директно у Ваше поштанско сандуче.
ПРИЈАВИТЕ СЕ
close-link