Управљање алатима за онлајн учење: приручник за наставнике и Како до превенције ризичног понашања ученика: водич за примену интерактивног учења у радионичарском раду

1033

ЦЕПОРА – Центар за позитиван развој деце и омладине и Мисија ОЕБС-а у Србији, су на основу споведеног онлајн истраживања о потребама основних школа током пандемије, сачинили истраживачки извештај и припремили две практичне публикације које могу бити од користи наставницима у образовноваспитном раду у новој реалности („Управљање алатима за онлајн учење: приручник за наставнике“ и „Како до превенције ризичног понашања ученика: водич за примену интерактивног учења у радионичарском раду“).