Уверења о савладаном програму обуке Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник

4371

Уверења о савладаном програму обуке Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала могу се преузети овде уписивањам властитог јединственог матичног броја.