Уверења о савладаном програму обуке за наставнике информатике у ИТ одељењима

1352

Уверења о савладаном програму обуке за наставнике информатике у ИТ одељењима гимназије, за све модуле, можете преузети овде.