Уверења o савладаном програму обуке за програмски језик Python

2583

Уверења о савладаном програму обуке за наставнике информатике у 6. и 7. разреду основне школе и 1. разреду гимназије за програмски језик Python се могу преузети овде.