Уверења за похађане обуке са Наставничког образовног портала

5373

Уверења за похађане обуке за Планирање, остваривање и вредновање наставе и учења у основним школама, Изборне програме у гимназијама и Програме наставе и учења у складу са стандардом квалификација са Наставничког образовног портала могу се преузети овде.