Уверења за полазнике који су извршили све своје обавезе на следећим обукама:

  1. Програм обуке наставника Људска права и владавина права
  2. Обука наставника за примену Стандарда образовних постигнућа за Српски као страни језик и Програма наставе и учења за Српски као страни језик
  3. Програм обуке за смањење стреса у ситуацији миграција кроз примену стручног упутства за укључивање ученика избеглица у систем образовања и васпитања можете прузети овде.