Уверења за програм обуке за реализацију нових програма наставе и учења оријентисаних према исходима

4857

Уверења за програм обуке за реализацију нових програма наставе и учења оријентисаних према исходима, за полазнике који су обуку похађали 2021. године и извршили све своје обавезе на курсу, можете преузети овде.