Уверења о савладаном програму обуке за унапређивање водитељских вештина

1766

Уверења о савладаном програму обуке за унапређивање водитељских вештина, у склопу програма обуке за остваривање нових програма наставе и учења оријентисаних према исходима, могу се преузети на следећем линку.