Уверења за водитеље обука за наставнике разредне наставе

771

Уверења за водитеље програма обуке за обуку наставника разредне наставе за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одржане у 2018. години можете преузети овде.