Уверења за водитеље обука за наставнике разредне наставе

779

Уверења за водитеље програма обуке за обуку наставника разредне наставе за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одржане у 2018. години можете преузети овде.