Уверење о савладаној Обуци наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења

21439

Уверење о савладаној Обуци наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења наставници предметне наставе, стручни сарадници и директори који су обуку похађали у периоду од 23. јуна до 30. августа 2018. године могу преузети овде уписивањам властитог јединственог матичног броја.