null

Закони, правилници, планови и програми наставе и учења (наставни планови и програми)

Сви прописи из области образовања, документа и прописи Завода за унапређивање образовања и васпитања

Сви закони, правилници и планови и програми наставе и учења представљени на овој страни су само линкови ка Регистру и текстовима важећих прописа и других аката који се налазе на сајту Правно информационог система Републике Србије (http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/content)

Иако Завод за унапређивање образовања и васпитања има жељу да Вам понуди актуелне и ажурне информације о законима и правилницима, постоји шанса да верзије законских прописа на линковима испод нису последње верзије тих прописа. Како бисте били сигурни у ажурност и важење прописа консултујте се са правном службом у вашој установи.

У овој секцији налазе се редакцијски пречишћени текстови закона и правилника из области образовања (пречишћени текстови су текстови у којима су наведени само важећи чланови прописа, тј. брисани су и измењени сви чланови који су се мењали у накнадним изменама и допунама тог прописа).

Закони и правилници који нису излистани у овој секцији налазе се у секцији “Планови и програми наставе и учења (наставни планови и програми) и остали правилници из области образовања”.

У овој секцији излистани су сви планови и програми наставе и учења (наставни планови и програми) по степену и врсти образовања, као и сви остали правилници и прописи из области образовања који нису постављени у секцији “Закони и правилници (редакцијски пречишћени текстови)”.

Већина правилника и прописа у овој секцији се налази у свом интегралном облику, тј. у тексту Службеног гласника у ком су објављени.

ОСНОВИ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА, УЏБЕНИЦИ

ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Вести и обавештења (обратити пажњу на датум вести!)

Измене и допуне Правилника о протоколу поступања у установи у одговору...

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Измене и допуне Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, ступиле су...