На страници нашег сајта https://zuov.gov.rs/zakoni-i-pravilnici постављени су линкови ка свим законима и правилницима из области образовања.

Линкови воде ка Регистру и текстовима важећих прописа и других аката који се налазе на сајту Правно информационог система Републике Србије (http://www.pravno-informacioni-sistem.rs).