Зборник радова “Млади и србистика 2”

859

Представљамо вам нови зборник радова полазника семинара у оквиру Научно-образовно-културног центра „Вук Караџић“ у Тршићу “Млади и србистика 2”.

Зборник представља круну делатности друге године активности Центра, где су се окупили и стари и нови полазници трију србистичких семинара, који су осветљавали најзначајнија национална идентитетска питања, из области српског језика, књижевности, фолклора, једном речју: готово целокупне српске културе. Културни феномени су, као и прве године, разматрани с позиција различитих наука: од лингвистике, преко науке о књижевности, фолклористике, етнологије,  етномузикологије, до теорије уметности и културологије, тако да су се семинари складно укрштали и допуњавали (преплитали).