ЗУОВ на конференцији Демократска култура – од речи до акције у Копенхагену

365

„Демократска култура – од речи до акције”, конференција Савета Европе, одржала се у Копенхагену (Данска) и на њој је делегација РС, коју чине представници кабинета Министарства просвете, науке и технолошког развоја, руководиоци Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и службеници који су наши представници у ЕПАН мрежи Савета Европе. На конференцији се расправљало о компетенцијама које су неопходне за достизање демократске културе, програмима наставе и учења и унапређивању наставног процеса који то треба да омогући. Као пример добре праксе биће представљена реализација пројекта Савета Европе у Србији – „Оснаживање демократске културе”, који се реализује у 20 школа.