Јавне набавке

2018.

Јавна набавка мале вредности – Набавка добара: Разни прехрамбени производи и безалкохолна пића, редни број: ЈНМВ-Д-01/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите:Позив за подношење понуда Kонкурсна документација   Одлука о закључењу оквирног споразума

 

Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга достављања припремљених оброка у школске управе, редни број: ЈНМВ-У-02/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Kонкурсна документација   Одлука о закључењу оквирног споразума

Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга туристичких агенција, редни број: ЈНМВ-У-01/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.  Одлука о додели уговора
Преузмите:Позив за подношење понуда Конкурсна документација  Одлука о додели уговора