База активности којима се развијају вештине читања, писања, слушања и говорења за први циклус основног образовања и васпитања

9074

Данас, на Међународни дан матерњег језика, Завод за унапређивање образовања и васпитања, у оквиру пројекта „СРПСКИ ЈЕЗИК ‒ МОЈ МАТЕРЊИ ЈЕЗИК“, објављује базу активности којима се развијају  вештине читања, писања, слушања и говорења. База је намењена наставницима у Републици Србији, Републици Српској и наставницима у српским допунским школама у иностранству.

Сектор за предмете од националног значаја реализовао је овај пројекат у циљу формирања базе као ресурса, али и као подстицај наставницима за практиковање ових вештина током прoцеса наставе и учења, као и инспирацију за осмишљавање сопствених активности које воде развијању ових вештина код ученика.

У бази је преко осамдесет радова пристиглих од стране наставника из Србије, Српске и од наставника који раде у српским допунским школама у иностранству.

Захваљујемо се наставницима/тимовима који су послали своје ауторске радове на конкурс и честитамо наставницима/тимовима чији су радови ушли у базу.

База радова је трајно објављена на страници са ресурсима за предмете од националног значаја zuov.gov.rs/nacionalni-resursi, у категорији СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ –  Активности којима се развијају вештине читања, писања, слушања и говорења.

Ради лакше претраге, радове објављујемо и на овој страни: