ЕТФ Форум за осигурање квалитета у стручном образовању и обуци

606

У периоду 10 -13. јула 2018. године у Торину је одржан годишњи састанак ЕТФ Форума за осигурање квалитета у стручном образовању – European Training Foundation Forum for Quality Assurance in Vocational Education and Training. Састанак је други по реду у оквиру пројекта (2017-2020) који је покренуо ЕТФ у сарадњи са партнерима из ЕУ за подршку модернизацији и унапређивању система осигурања квалитета у стручном образовању у земљама Југоисточне Европе и јужног и источног Медитерана. Састанку је присуствовала саветница-координаторка Завода Татијана Глишић Милутиновић, као именована национална контакт особа за учешће у Форуму и имплементацију резултата у националном контексту.

Кључне теме састанка груписане су у три сегмента: Представљање актуелних активности и развојних достигнућа на пољу осигурања квалитета у земљама чланицама Форума; Новине и трендови у осигурању квалитета у стручном образовању на нивоу ЕУ – активности Европске мреже за осигурање квалитета у стручном образовању (EQAVET), посебно у области унапређивања Европског референтног оквира за осигурање квалитета у стручном образовању (EQARF); Усвајање и ревизија Плана рада Форума. У оквиру радионица представници Завода је дата прилика да прикаже активности и национална достигнућа у овој области и поверен јој је задатак да у име чланова Форума представи главне исходе и научене лекције са студијског путовања у Анталију, које је реализовано у пролеће 2018. године. ЕУ експерти су давали повратне информације на презентације што је подстакло продуктивну дискусију о могућностима вршњачког учења и спровођења компаративне анализе система стручног образовања у различитим земљама применом европских индикатора квалитета.

У закључној сесији састанка ЕУ експерти су исказали захвалност члановима Форума на квалитетном доприносу и ефикасном састанку, а сваки члан је издвојио активности које је приоритетно спровести у оквиру Пројекта на националном нивоу, а у скаду са развојним специфичностима и контекстом. Договорен је и тренинг за чланове Форума у новембру у Бечу, који ће спровести колеге из Аустријске референтне тачке за осигурање квалитета у стручном образовању (ARQA – VET).

Више информација о раду Форума и догађају је доступно на https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/events/annual-meeting-etf-forum-quality-assurance-vocational-education-and-training.